Hjem

Bærekraft i alt vi gjør

Bærekraft i alt vi gjør

Nordic Steel er Norges ledende kompetansesenter innen stål - og vi er Norges grønneste stålsenter.

Norge har forpliktet seg til å bli et lavutslippsland innen 2050 og samfunnet må derfor gjennom et grønt skifte. Nordic Steel Group skal være med i det grønne skiftet og jobber målrettet for en mer bærekraftig industri. Vi kan ikke gjøre alt, men vi skal gjøre vårt beste innen alle områder vi kan påvirke. Da tar vi selvsagt vår del av ansvaret for at vi skal nå målene i Parisavtalen, den internasjonale klimaavtalen som Norge har sluttet seg til.

Det er viktig for oss at det vi utfører skal være i tråd med FNs bærekraftsmål og løsningene våre skal være positive for dagens og fremtidens generasjoner.

Helse, miljø og sikkerhet

I arbeidet vårt skal vi ivareta sikkerheten, arbeidsmiljøet og helsen til arbeiderne våre. Det er første prioritet. Alle skal komme trygt hjem fra produksjonshallene, kontorene og byggeplassene. En god HMS-kultur er viktig for en bærekraftig utvikling i bransjen.

Miljøkrav og et seriøst arbeidsliv

Nordic Steel Group lager alt kunden trenger i stål. Vi legger til rette for miljøvennlig produksjon og drift for mange år frem i tid. Stadig flere kunder spør oss om grønt stål og miljøvennlige løsninger. I offentlige anskaffelser ser vi ofte krav til både bærekraftig produksjon og CO2-regnskap.

Nordic Steel Group støtter kampen for et seriøst og ansvarlig arbeidsliv. Den såkalte Oslomodellen, der det offentlige går foran og stiller krav til leverandører om blant annet ordnede lønns- og arbeidsforhold, og krav om bruk av fagarbeidere og lærlinger, blir støttet av oss. En kontrakt for bygging av nytt Nasjonalmuseum i Oslo gikk til Nordic Steel, blant annet fordi vi leverer på kravene i Oslomodellen.

Å ta vare på miljøet i arbeidet vårt i produksjonen, og ved valg av leverandører, i alt fra transport til produkter, mener vi er viktig for en bærekraftig utvikling.

Miljøfyrtårn

Nordic Steel har vært sertifisert Miljøfyrtårnbedrift siden 2014 og det er dokumentert at vi tar miljøansvar gjennom arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål skal bidra til en mer bærekraftig kurs for kloden. Vi har valgt ut noen av bærekraftsmålene som vi spesielt retter vår oppmerksomhet mot, fordi her kan vi faktisk gjøre en forskjell. Ved å fremheve noen mål for selskapet vårt, forplikter vi oss og gjør det enda tydeligere hvilke mål vi virkelig skal bidra til å nå.

Mål 3: God helse: Vi tar ansvar for medarbeidernes helse, med eget treningsrom, sunn lunsjbuffet, gode forsikrings- og behandlingsordninger.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Vi sørger for et fast og trygt arbeidsliv for mange. Vi gir jobb og muligheter til lærlinger og personer som av ulik grunn har falt utenfor arbeidslivet.

Mål 13: Stoppe klimaendringene: Vi bidrar aktivt til å motarbeide klimaendringer ved å tilby resirkulert, grønt stål, vi har fornybar strøm på hele bygget, vi resirkulerer over 90 prosent av alt avfall hvert år, og vi søker aktivt bærekraftige erstatningsprodukter i stedet for farlige kjemikalier.    

Digitalisering

Vi har valgt å satse på digitalisering for å effektivt gjennomføre prosjekter med bærekraftige gevinster. Her ligger det mange muligheter og løsninger som fremmer sikkerheten og helsen hos medarbeiderne våre. Digitaliseringen hjelper oss i planleggingen av prosjekter og effektiviserer materialbruken. Dette er i tråd med vår bærekraftige utvikling.