HjemProsjekter

Jæren Overflatebehandling

Ny fabrikkbygning for Jæren Overflatebehandling

Jæren Overflatebehandling
Store fordeler med en stål- og takentreprenør

På Håland industriområde har det kommet en helt ny fabrikkbygning for Jæren Overflatebehandling. Nordic Steel Construction har hatt ansvaret for alt stål- og takarbeid.

– Vi har levert komplett takkonstruksjon til bygget, både stålkonstruksjon, takplater og taktekking, forteller Pål Jacobsen, prosjektleder i Nordic Steel Construction.

Leveransen fra Nordic Steel Construction omfatter:

• 31.500 kilo konstruksjonsstål

• 14 fagverksbjelker, fra 14 til 30 meter

• 2900 m2 takplater

• 3300 m2 med isolasjon og taktekking

I hovedsak er det stål for takkonstruksjonen som er satt opp, men det er også montert stål for å skille produksjonshallen innvendig. I tillegg er det satt opp en sandwichvegg og kranbane for traverskran.

Et punkt å forholde seg til

Det er en stor fordel at Nordic Steel Construction står for hele takkonstruksjonen, som her på bygget til Jæren Overflatebehandling. Dersom det dukker opp utfordringer med konstruksjonen som påvirker taktekkingen, et det lettere å oppdage disse når samme entreprenør har ansvaret. Pål Jacobsen forklarer hvorfor:

– På bygget til Jæren Overflatebehandling var det et utfordrende grensesnitt mellom ståldrager, takplater, hulldekker og tekking på grunn av høydeforskjeller. Da vi prosjekterte taktekkingen hadde vi bare muligheten til å forholde oss til tegninger og måtte dermed bruke teoretiske mål. Da ståldrager og hulldekker var montert, så vi at teorien ikke stemte helt med praksis. Vi var da i en situasjon at vi kunne gjøre tiltak før tekkingen startet og dermed løse dette uten problemer. Dette er jeg nesten helt sikker på ikke hadde blitt oppdaget før taktekkeren stod på taket med isolasjonen sin, og da hadde det vært for sent.

Veldig bra samarbeid med Masiv

Siden fagfolkene i Nordic Steel Construction oppdaget høydeforskjellen tidlig, slapp kunden ekstra prosjekteringsmøter og sparte dermed både tid og penger. Kunden i dette tilfellet er Masiv AS, som har totalansvaret for å bygge ny fabrikk til Jæren Overflatebehandling.

– Det er veldig kjekt å jobbe med Masiv. Jeg håper og tror at de – og Jæren Overflatebehandling, blir fornøyd med leveransene våre, avslutter Pål Jacobsen.

Masivs prosjektleder forteller om et upåklagelig samarbeid med Nordic Steel Construction.

– Vi er kjempefornøyde med arbeidet som er gjort både i prosjekteringsfase og utførelse, sier prosjektleder Gøran Håland i Masiv AS.

Nybygget til Jæren Overflatebehandling er kombinert fabrikk og kontordel. Det stod ferdig sommeren 2021, på adressen Langmyra 7 på Håland industriområde på Bryne.

Fakta

Adresse: Langmyra 7, 4344 Bryne

Hovedentreprenør: Masiv

Andre prosjekter vi har utført.

Meld deg på vårt nyhetsbrev