Hjem

Samfunnsansvar i praksis

Samfunnsansvar i praksis

Nordic Steel Group er et konsern som driver ansvarlig for kunder, medarbeidere, eiere, lokalsamfunnet og andre interessegrupper. Det er viktig for oss å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør. Med langt over 100 ansatte er vi en stor arbeidsgiver og samfunnsaktør. Denne posisjonen medfører et stort ansvar for mennesker, samfunnet og industrien. Det er en forpliktelse vi tar på alvor.

Mennesker

I Nordic Steel Group tar vi vare på hverandre og miljøet vårt. En sikker arbeidsplass, med strenge HMS-krav, er høyeste prioritet. Vi gjør vårt beste for å tilrettelegge for alle medarbeidere og er en Inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift). Personer som av ulike årsaker faller utenfor arbeidslivet kan få muligheter i Nordic Steel. Lærlingeordningen står sterkt hos oss. Vi mener at lærlingeordningen er et samfunnsansvar og vi har ikke bare glede, men også en plikt, til å bidra.

Samfunnet

Et bærekraftig nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for Nordic Steel Group. Vi sponser lokalidretten for å være med å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Som en ansvarlig arbeidsgiver og bidragsyter i lokalsamfunnet har vi elbil-ladere tilgjengelig for kunder, ansatte og folk flest utenfor bygget vårt. Vi har elektriske bysykler like utenfor inngangsdøren. Bysykkelen kan enkelt brukes sammen med kollektivbilletten. Det skal være lett å reise miljøvennlig til og fra Nordic Steel.

Miljøet

Som ledende stålsenter i Norge skal Nordic Steel Group som foregangsselskap gjøre det vi kan for å sikre verdiskapningen også for samfunnet, med mindre miljøpåvirkning og utslipp.

Vi kan ikke gjøre alt, men vi skal gjøre vårt beste innen alle områder vi kan påvirke. Da tar vi selvsagt vår del av ansvaret for at vi skal nå målene i Parisavtalen, den internasjonale klimaavtalen som Norge har sluttet seg til.

Vårt bærekraftsansvar strekker seg utover flere områder. Vi tror på en bærekraftig fremtid der lønnsomme selskaper i vekst spiller en viktig rolle. Verdier skapes når vi utnytter ressurser på en god måte. Det gjelder i produksjon, drift, arbeidsliv og i dagliglivet.

Les mer om vårt bærekraftsansvar.